Krka

Krkine tople zgodbe- Krkini prostovoljci

V farmacevtskem podjetju Krka uspehov ne merijo le skozi denar. V ospredje postavljajo trajnostne vrednote, kot so nesebična pomoč, spoštovanje in sočutje in si hkrati prizadevajo, da jih v največji meri delijo tudi z okoljem. Prostovoljstvo je v 67 letih postalo neločljiv del Krkine kulture. V podjetju je več kot 1.500 krvodajalcev, številni krkaši pa se prostovoljno udejstvujejo na mnogih humanitarnih področjih.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Že vrsto let sodelujejo v pokroviteljskih odborih specialnih ustanov ali pa soo člani različnih zvez in društev ter prostovoljci v domovih za starejše občane, šolah s prilagojenim programom in različnih dobrodelnih ustanovah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od leta 2012 krkaši svoje dobrodelne dejavnosti združujejo tudi v družbeno odgovorni akciji Krkin teden humanosti in prostovoljstva, s katero se je prostovoljstvo dodobra razširilo med sodelavce. V osmih letih sta srčnost in solidarnost povezali več kot 8.000 krkašev –prostovoljcev- ki so svojo pomoč na tak ali drugačen način nudili mnogim ljudem in tudi živalim. S svojim dobrodelnim delovanjem želijo vplivati na družbo, jo narediti bolj čutečo, dojemljivo za sprejemanje drugačnih, razumevanje starejših in dobrobit vseh živih bitij.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tako v Krkinih dobrodelnih akcijah kot tudi posamično sodeluje v različnih ustanovah vsako leto več Krkinih prostovoljcev, vse več pa je tudi sklenjenih partnerstev z neprofitnimi organizacijami in ustanovami. Krkini prostovoljci želijo pomagati vsem živim bitjem. Zavedajo se, da sta potrebna le energija in čas, finančni vložek je v takšnih primerih največkrat zanemarljiv. Medčloveške vezi in zgodbe, polne čustev in osebnih doživetij, pa so neprecenljive. In to je tisto, kar jih povezuje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krkini prostovoljci so navdih, spodbuda in vera, da z dobrimi dejanji skupaj lahko pomagajo.

Other Articles

Članska ekipa