Krka

Vizija kluba

V Moškem rokometnem klubu Krka se zavedamo pomena športne dejavnosti kot »vzgojno-rekreativne« dejavnosti mladih, ki je namenjena vsem in vsakomur, s poudarkom na druženju, zabavi in sprostitvi. Menimo, da je vsakršno športno udejstvovanje tesno povezano z vrednotami, kot so vključevanje, solidarnost, tolerantnost, ekipni duh in fair play, zato je šport pomembno okolje, v katerem potekata vzgoja in izobraževanje. Gibalne izkušnje, ki jih mladostniki pridobijo in razvijajo v okviru športne vadbe v mladosti imajo vpliv na celosten razvoj mladostnika, saj se v športu srečujejo s pravili in vrednotami, za uživanje v igri pa se morajo naučiti tudi določenih socialnih spretnosti, kot so sodelovanje, tekmovalnost, pripadnost ekipi in komunikacija. Lahko rečemo, da je športna aktivnost v mladosti najboljša naložba za mladostnikovo ustvarjalno in polno življenje kasneje.

Zavzemamo se, da bi rokomet postal na lokalnem in širšem območju paradna športna panoga. Vzgojiti želimo čim več domačih perspektivnih rokometašev in jih dolgoročno zadržati v klubu, ki ima dolgoletno tradicijo. Hkrati pa želimo ustvariti bazo igralcev na osnovi razvejanega in kakovostnega šolskega in klubskega rokometa v najmlajših kategorijah.